Doordachte Engineering

Bij Breman Wesco doen we niets zonder een doordacht plan. Voordat we onze vakmensen en kwaliteitsmachines aan het werk zetten, voeren we samen met u een grondige analyse uit van uw situatie, wensen en ideeën. De uitkomsten werken we vervolgens stapsgewijs uit.

Lasser aan het werk

1. Sparren over
uw wensen

Wat zijn uw wensen en ideeën? Tegen welke mogelijke problemen loopt u aan bij de uitvoering van uw werkzaamheden? We gaan met u in gesprek om deze informatie helder en de juiste oplossingen op papier te krijgen.

1. Sparren over uw wensen

2. Uitwerken van een
3D-Conceptontwerp

Met deze input werken onze engineers een eerste 3D-conceptontwerp uit. Daarin ziet u de hoofdfunctie van de door u gewenste toepassing. We toetsen vervolgens of dit ontwerp volledig aansluit bij uw wensen en ideeën.

2. Uitwerken van een 3D-Conceptontwerp

3. Uitwerken van een
3d-detailontwerp

Is het conceptontwerp helemaal naar wens? Dan gaan onze engineers aan de slag met een gedetailleerd 3D-ontwerp. Daarin tekenen zij alle hoofd- en nevenfuncties uit. Inclusief de nauwkeurige vormgeving van ieder onderdeel.

3. Uitwerken van een 3d-detailontwerp

4. Uitvoeren van een
FEM-Sterkteanalyse

Is ook het 3D-detailontwerp volledig naar wens? Dan onderwerpen we de uitgedachte toepassing aan een FEM-sterkteanalyse. Zo simuleren en beoordelen we hoe het ontwerp reageert op kritische belastingen. En identificeren we punten waar aanpassingen nodig zijn.

4. Uitvoeren van een FEM-Sterkteanalyse

5. ontwerpen van
fabricagetekeningen

Heeft de uitgedachte toepassing de gewenste sterkte, stijfheid, stabiliteit en levensduur? Dan zetten we het ontwerp om in gedetailleerde fabricagetekeningen. Deze bevatten alle informatie die nodig is voor de productie van ieder onderdeel. Ook is het mogelijk uw ontwerp te laten certificeren door een keuringsinstantie als DNV of Lloyd’s Register.

5. ontwerpen van fabricagetekeningen